Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.


Dziecięcy zespół folklorystyczny
„Kuniczanka”
 
funkcjonuje w ramach projektu "Działamy razem – Nowy Impuls" - projekt rozwojowy szkól wiejskich w województwie łódzkim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu SPO RZL od roku 2007. Zespół po raz pierwszy wystąpił 27 maja 2007 r. przed licznie zgromadzoną publicznością na uroczystościach z okazji „Święta Rodziny” oraz w „Przeglądzie Pieśni o Matce” który był objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego W. Fisiaka, Sejmik oraz Zarząd Województwa reprezentowany przez Przewodniczącego  Marka Mazura. Instruktorem muzycznym zespołu jest p. Edward Rogowski, choreografem tańca p. Jacek Lewandowski, opiekunem p. Ewa Stępniewska. Dziecięcy zespół „Kuniczanka” prezentuje swój repertuar podczas licznych imprez kulturalnych na terenie gminy Sławno, powiatu i województwa. Celem zespołu jest podtrzymywanie tradycji ludowych, muzyki i przyśpiewek regionu opoczyńskiego by ocalić je od zapomnienia i przekazywać następnym pokoleniom.