Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Zespół Ludowy „JAWORZANIE” działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Jaworze Kolonii powstał w październiku 2000 roku. Przewodniczącą zespołu jest Pani Krystyna Ziółkowska, instruktorem Włodzimierz Gliszczyński. Zespół ludowy liczy 14 osób.

Zespół bierze czynny udział w promowaniu gminy, powiatu, województwa poprzez śpiew, taniec, gawędziarstwo jak również kulinaria. Promowali naszą gminę na Podkarpackim Jarmarku w Przemyślu. Zespół bierze również udział w lokalnych uroczystościach tj.
 - dożynki gminne, powiatowe,
 - biesiada ludowa „Opoczyńskie Jadło Śpiewką Okraszone” - pokaz tradycyjnych potraw oraz występy zespołów
   ludowych
 - targi ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach”,
 - targi rolnicze „Rol – Szansa” - konkursy zespołów ludowych.