Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Koła Gospodyń Wiejskich we wsiach Kwiatkówka, Łagiewniki  i Świńsko działały już w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia. W tym czasie organizowały zabawy taneczne, Dzień Kobiet, bale sylwestrowe.

W 1987 roku w połączeniu z Dożynkami odbyło się wielkie otwarcie Domu Ludowego
w Kwiatkówce. Mając możliwości lokalowe organizowane były różne imprezy okolicznościowe
i taneczne. Z inicjatywy ODR odbyły się kursy gotowania, pieczenia i dekoracji potraw.
Udział w konkursach powiatowych zaczęliśmy od Święta ziemniaka w Brzustowie Gmina Inowłódz.
Od tej pory zgodnie z prowadzonym grafikiem przez Urząd Gminy w Tomaszowie Maz.
Bierzemy systematyczny udział w Powiatowych Konkursach.

  • I miejsce w konkursie Potraw Regionalnych w Czerniewicach, przygotowując pyzy ziemniaczane ze skwarkami i kapuśniak oraz oryginalną nalewkę.
  • I miejsce w konkursie Palm i Pisanek w Będkowie , za pisankę tradycyjną.

W 2012 r. uczestniczyliśmy w kursie haftu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Wszystkie uczestniczki z ogromnym zaangażowaniem pracowały nad serwetami, bieżnikami oraz ozdabiały stroje ludowe haftem.

Zarówno kurs w Kwiatkówce jak i pozostałe odbywające się w innych gminach w ramach programu „Ocalić od zapomnienia” miały przywrócić  do życia prace artystów ludowych. Aby oderwać się od codzienności organizujemy wycieczki do ciekawych miejsc.