Pola oznaczone * są wymagane.

Koło Gospodyń Wiejskich  w Sławnie - zawiązało się 1964 r. Przewodniczącą była p. Józefa Krzysztofik. Koło  w tamtym okresie zajmowało się odchowem piskląt, organizowało  biletowe zabawy taneczne
z których dochód przeznaczany był na zakup piskląt i  wycieczki np. (podwieczorek przy mikrofonie, do Zakopanego itp.). Pani Krzysztofik współpracowała z Kołem do1980 r. Następnie przewodnictwo objęła p. Apolonia Biskup.

W 1965 przy KGW powstał zespół folklorystyczny "Słowiki" który swoją inaugurację miał na dożynkach
w  Sławnie, zawdzięczając swój repertuar artystyczny bibliotekarce p. Otylii Biskup.

KGW w Sławnie jest jednym z najstarszych kół z terenu gminy Sławno, od lat aktywnie bierze udział w lokalnych imprezach także wyjazdowych promujących naszą gminę. Koło Gospodyń Wiejskich działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie kultywując  regionalne tradycje ludowe poprzez uczestnictwo w wystawach stołów świątecznych, dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

  • Marzena Sztaba - Przewodnicząca
  • Jadwiga Sadowska - Zastępca Przewodniczącej
  • Małgorzata Filipczak – Skarbnik