Kontakt z KGW

Pola oznaczone * są wymagane.

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Miejskiej Opoczno

Działania Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Opoczno rozpoczęły się pół wieku temu.  Na początku nie miały ściśle określonego programu i nie były sformalizowane. Panie nie spotykały się regularnie na organizowanych imprezach, jednak już wtedy wykazywały  potrzebę społecznego działania i wspólnego spędzania czasu, kultywując regionalne tradycje.

Najwcześniej powstałe koła w gminie, których działalność została zapisana na kartach historii, zaczęły funkcjonować w Bielowicach, Bukowcu Opoczyńskim, Kraśnicy, Modrzewiu, Sitowej i Wygnanowie. Przeglądając pierwszą kronikę najważniejszych wydarzeń MDK z 1983 roku dostrzegamy że już wówczas gospodynie aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym i społecznym regionu.

Obecnie, na terenie gminy istnieją dwadzieścia trzy koła, do których należy przeszło dwieście pięćdziesiąt kobiet. Trudno sobie dziś wyobrazić jakąkolwiek imprezę organizowaną przez gminę Opoczno bez udziału Kół Gospodyń Wiejskich .

Panie z KGW nigdy nie próżnują. Chętnie biorą udział w konkursach twórców ludowych, prezentacjach stołów bożonarodzeniowych, uczestniczą w licznych imprezach masowych, w jarmarkach ludowych, targach folklorystycznych, festynach, przeglądach kolęd i muzyki ludowej, nieobcy jest im także festiwal folkloru. Każdego roku integrują się z gospodyniami z sąsiednich gmin podczas „Dnia Kobiet”, „Kusoków”, „Dożynek”, „Wielkanocnej Baby”, czy „Ziemniaka na ludowo”. Doczekały się też kilku publikacji na swój temat, Tygodnik Opoczyński „Top” opublikował opracowanie dotyczące historii i działalności kół. 
Ich regionalne przepisy zostały zapisane na kartach wydawnictw okolicznościowych Gminy Opoczno, „Opoczyńskiego jadła”, a kultywowanie rodzinnych tradycji w pozycjach „Jak drzewiej bywało” oraz „Skarbach opoczyńskiej tradycji”. Poza tym chętnie współpracują z parafiami, szkołami, przedszkolami oraz klubami sportowymi. Nic w tym dziwnego, że praca gospodyń wiejskich jest zauważana i doceniana przez władze różnych szczebli.

Galeria