Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Marianna Piechna
Po raz pierwszy zetknęłam się z gobeliniarstwem w latach 70-tych, kiedy rozpoczęłam prace w Spółdzielni „Twórczość Mazowiecka” w Tomaszowie Maz. Przez 20 lat wykonywałam zawodowo pracę, która była moją pasją. Tworzyłam własnymi rękami niepowtarzalne obrazy, w które angażowałam całą swoją artystyczną wrażliwość. Niestety w latach 90-tych Spółdzielnia została zlikwidowana.

Dopiero kiedy trafiłam do Stowarzyszenia Dolina Pilicy moje umiejętności znów zostały zauważone. Gobeliny, które utkałam były wystawiane m.in. na 

 - Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
   „AGROTRAVEL” w Kielcach,

 -  Dożynkach Prezydenckich w Spale,
 -  Dożynkach Wojewódzkich w Piotrkowie,
 -  Światowych Dniach Turystyki w Łodzi
 -  Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej

Z dużym zaangażowaniem i pasją prowadziłam warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” w Wąwale i Skotnikach.

Galeria