Pola oznaczone * są wymagane.

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Mniszków

  • KGW w Jaworze Kolonii powstało w październiku 2000 roku. Celem działalności koła jest rozwijanie dziedzictwa narodowego i kulturowego. Panie z Koła corocznie przygotowują wieńce na dożynki gminne. W październiku 2000 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich powstał zespól ludowy o nazwie „JAWORZANIE”. Przewodniczącą KGW w Jaworze Kolonii jest Pani Krystyna Ziółkowska.

  • KGW w Bukowcu nad Pilicą powstało w 1958 roku. Tradycją we wsi było organizowanie  dożynek po zbiorach zbóż z pól. Na spotkaniach wiejskich układano przyśpiewki i wito wieńce dożynkowe. W styczniu 2001 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bukowcu nad Pilicą powstał zespół ludowy o nazwie „BUKOWIANIE”.Przewodniczącą KGW  w Bukowcu nad Pilicą jest Pani Krystyna Ponomarczuk.

  • KGW w Prucheńsku Małym reaktywowało swoją działalność w październiku 1999 roku. Dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców udało się zakończyć remont starej szkoły podstawowej zaadaptowanej na potrzeby świetlicy wiejskiej. W nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej KGW zorganizowało sylwester milenijny 1999/2000. W maju 2001 roku KGW uczestniczyło w uroczystościach z okazji Dnia Matki organizowanych przez Panią poseł Krystynę Ozgę w Skierniewicach. Wraz z grupą młodzieżową KGW organizuje jasełka bożonarodzeniowe, spotkania opłatkowe, majówki przy kapliczkach. Uczestniczy też w uroczystościach kościelnych. 16 sierpnia 2008 roku gospodynie z KGW wzięły udział w II Powiatowym Konkursie Ubijania Masła w Lubochni. Od kilku lat biorą także czynny udział w Powiatowym Zjeździe KGW pt.”Opoczyńskie Jadło Śpiewką Okraszone”.Panie z KGW biorą czynny udział w różnych festynach i imprezach okolicznościowych na terenie Gminy Mniszków i gmin sąsiednich W lutym 2001 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich powstał zespół ludowy o nazwie „JEDNOŚĆ”.Przewodniczącą KGW w Prucheńsku Małym jest  Pani Urszula Berent.

  • KGW w Prucheńsku Dużym powstało 15 maja 2012 roku.
    Przewodnicząca KGW jest Pani Anna Banaszczyk.

  • KGW w Stoku powstało w lutym 2010 roku.
    Przewodnicząca KGW w Stoku jest Pani  Magdalena Wołek.