Pola oznaczone * są wymagane.

  Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu powstało w 1962 r. z inicjatywy pani Władysławy Piechna, która została jego przewodniczącą. Koło liczyło wówczas 37 osób i zajmowało się sprowadzaniem i odchowem drobiu, organizowaniem zabaw i różnego rodzaju kursów kulinarnych. Dochód ze składek członkowskich oraz zabaw  KGW przeznaczyło na zakup wypożyczalni  naczyń. W 1964 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich powstał zespól folklorystyczny
„Kamienianka”, którego członkami były nie tylko  członkinie KGW  ale również panowie.
Zespół za odpłatnością zarówno w powiecie jak i województwie uświetniał różnego rodzaju imprezy kulturalne. Część dochodów przeznaczana była na uzupełnianie wypożyczalni.
Od 1995 roku przewodnictwo koła objęła pani Bogusława Wiktorowicz które działa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy biorąc udział we wszystkich uroczystościach  organizowanych na terenie gminy: „Tłusty czwartek”, „dożynki”, „stoły wigilijne” i inne.  Koło Gospodyń  Wiejskich w Kamieniu zajmuje się wypiekiem wiejskiego chleba opartego na tradycyjnych recepturach.
KGW w Kamieniu zrzesza obecnie 13 członkiń.

  • Bogusława  Wiktorowicz  - przewodnicząca
  • Marianna Śmiechowska – z-ca przewodniczącej
  • Anna Dorożko – skarbnik