Koła Gospodyń Wiejskich
w Gminie Sławno.

Galeria KGW

KGW

Imię i Nazwisko Przewodniczącej

Przew. Gminnej Rady Kobiet

Marianna Śmiechowska

KGW Kamień

Bogusława Wiktorowicz

KGW - Kozenin

Bożena Franczak

KGW – Prymusowa Wola

Teresa Kotusiewicz

KGW –Sławno

Marzena Sztaba

KGW - Zachorzów

Anna Kwaśniak

KGW - Olszowiec

Anna Sobczyk

KGW - Kunice

Krystyna Baran

KGW - Antoniówka

Marysia Składowska

KGW - Unewel

Zofia Dobrowolska

KGW - Szadkowice

Janina Białowąs

KGW - Psary

Irena Fijałkowska

KGW - Bratków

Elżbieta Bielas

KGW – Grudzeń Las

Marta Nowak-Jędrzejewska

KGW - Ostrożna

Agnieszka Bińczyk

KGW -Gawrony

Mirosława Jurek

KGW - Wincentynów

Genowefa Bielas

KGW – Grążowice

Anna Wiktorowicz

KGW - Trojanów

Barbara Kobalczyk

KGW - Antoninów

Bożena Dobrowolska

KGW - Tomaszówek

Wanda Zięba

Stoły Wigilijne