Skontaktuj się
z K. Kozerą
wysyłając formularz.

Pola oznaczone * są wymagane.

Wyroby szydełkowe, kwiaty, palmy, pisanki

Krystyna Kozera urodziła się w 1946r.
i całe swoje dzieciństwo spędziła w malowniczej, położonej wśród lasów gajówce Antoniów. Codziennie, niezależnie od pory roku, leśnymi dróżkami biegła do szkoły podstawowej w Kraśnicy, a potem w Inowłodzu, a wieczorami uczyła się przy lampie naftowej. Potem były lata nauki w Łodzi, małżeństwo i przeprowadzka na własne gospodarstwo w  Brzustowie.

     Znajomość potrzeb lokalnej społeczności skłoniła ją do przyjęcia funkcji radnej Rady Gminy Inowłódz, a także prowadzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Brzustowie. Pod jej kierownictwem działalność koła bardzo się rozwinęła. Kobiety uczestniczyły w wielu kursach, prowadziły magiel i wypożyczalnię naczyń. Wielką zasługą pani Krysi są działania służące kultywowaniu twórczości ludowej. Z jej to inicjatywy, w ramach  działalności KGW, w 1984 roku powstał zespół ludowy „Brzustowianki”. Po kilkunstu latach członkowie zespołu „Brzustowianie” odłączyli się od KGW, więc pani Kozerowa skupiła wokół siebie osoby zainteresowane inną formą aktywności. Panie zafascynowane lokalną tradycją uczestniczą w  konkursach promujących regionalne potrawy, rękodzieło i twórczość ludową. Spotkać je można na Ubijaniu Masła w Lubochni, wystawiają swoje prace podczas powiatowego i gminnego konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych, drą pierze w Lubochni, przygotowują do degustacji przysmaki na takie uroczystości jak Miodobranie w Żelechlinku, Dożynki Prezydenckie w Spale, Dni Inowłodza czy też brzustowskie Święto Ziemniaka.

            Całe życie pani Krysi związane było z przyrodą, pracą na roli i wsią. Odzwierciedla się to w jej artystycznej twórczości. To z przyrody i ludowej kultury czerpie wzory do swoich haftów, dzierganych serwetek, bukietów z bibuły czy ogrodowych zwierzaków. Swoim talentem dzieli się z innymi współpracując z Artystami Ziemi Inowłodzkiej, aktywnie pracując w ramach Stowarzyszenia Aktywny Brzustów i Zagdrody Artystycznej Stary Sad czy też prowadząc kursy rękodzieła organizowane przez Stowarzyszenie Doliny Pilicy. Jej działalnością zaintersowało się Muzeum Regionalne w Rawie Mazowieckiej oraz Muzeum w Tomaszowie Maz. Uczestniczyła  więc w Wielkanocnym Kiermaszu Palm i Pisanek organizowanych przez te muzea. W ogłoszonym w 2012 roku, przez Muzeum w Tomaszowie Maz., konkursie „Bukiety i Girlandy” pani Krystyna Kozera zdobyła wyróżnienie.

Galeria