Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łęcznie jest jednym z nastarszych kół na terenie gminy Sulejów - działa od 1927 roku. W owych trudnych czasach chętnie włączało się
w działalność charytatywną.
Od samego początku miejscem spotkań KGW była sala Ochotniczej Straży Pożarnej.
Koło utrzymuje się ze składek własnych oraz z wypożyczania naczyń na imprezy okolicznościowe.
Nasze Koło nadal prężnie funkcjonuje, liczy 40 członkiń. Obecnie przewodniczącą jest Anna Nowak, która współpracuje z Powiatową Radą Kobiet w Piotrkowie Tryb. Zdobyte tam doświadczenia przekazuje swoim członkiniom. Przekłada to się na dobrą współpracę z Urzędem Gminy, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sulejowie i z innymi Kołami z naszej gminy a także z poza niej.

Członkinie nie zapominają też o działalności kulturalnej. Wielokrotnie organizowane są zabawy, coroczne Andrzejki, Dni Kobiet i wycieczki. Chętnie bierzemy udział w różnych imprezach plenerowych i szkoleniach np. Dni Sulejowa, DożynkiPowiatowe i Wojewódzkie, Średniowieczna Biesiada Rodzinna, Konkurs stołów i palm wielkanocnych...

Mamy nadzieję, że nasze Koło będzie dalej funkcjonowało i promowało naszą gminę.