Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Zespół Ludowy "Bukowianie" 
W styczniu 2001 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bukowcu nad Pilicą powstał zespół ludowy o nazwie „BUKOWIANIE”. Zespół ludowy początkowo liczył 17 -stu członków, obecnie 7 osób. Pod kierownictwem Krystyny Ponomarczuk i opieką artystyczną Włodzimierza Gliszczyńskiego kultywują regionalne tradycje śpiewu i tańca.

Zespół reprezentuje mieszkańców swojej miejscowości na uroczystościach gminnych i kościelnych.
Promowali nasz region na Podkarpackim Jarmarku Turystycznym. Zespół brał również udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przemyślu – Góry Mokre.