Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Inowłódz.

Koło Gospodyń Wiejskich w Królowej Woli

Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1973 r.
Przewodniczącą koła jest Jadwiga Śmigieł - twórczyni ludowa oraz członkini Zespołu Ludowego „Królowianki”. Obecnie koło liczy 45 członkiń. Koło organizuje: pokazy i kursy szycia, zabawy i sylwestry na rzecz wsi, wyjazdy integracyjne, pokazy w gotowaniu potraw starodawnych, uczestniczy w konkursach plastycznych, wielkanocnych, organizuje kursy w dziedzinie tkactwa, koronek i haftu, konkursach kulinarnych, promuje gotowanie potraw regionalnych podczas Dni Gminy i Powiatowego Święta Ziemniaka w Brzustowie.Gospodynie biorą czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym gminy Inowłódz.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzustowie

Powstało 23 stycznia 1983 r. Przewodniczącą koła jest Krystyna Kozera - twórczyni ludowa.
Koło liczy 50 członkiń. Wiele z nich jest członkiniami zespołu „Brzustowianie”. Gospodynie biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym gminy. Organizują wspólne spotkania, warsztaty twórcze, imprezy, na których wypiekają wspaniałe ciasta z dawnych receptur, wyjeżdżają na konkursy powiatowe.
Regionalne potrawy to: pazibroda, porka, kasza z sosem, pierogi z grzybami i z kapustą.