Kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Ludowe Zespoły KGW

Przyśpiewki, pieśni ludowe i kościelne są podstawą repertuaru artystycznego ludowych zespołów śpiewaczych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich.

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Opoczno to ponad 50 letnia tradycja. Kultywowanie tradycji regionu opoczyńskiego to idea działalności KGW, obrzędy, zwyczaje a przede wszystkim muzyka ludowa, to formy prezentacji kół.

Sitowianki (Sitowa), Kraśniczanki (Kraśnica), Wolowianki (Wola Załężna) oraz Bukowianki (Bukowiec Opoczyński) to zespoły ukazujące piękno folkloru ziemi opoczyńskiej. Uczestniczą w licznych imprezach o charakterze masowym, od festiwali folklorystycznych począwszy po przeglądy kolęd i festyny. Zespołom zazwyczaj towarzyszą harmonia i skrzypce. Instruktorem zespołów jest Kamilla Biniek - Kaczorowska.

Piękno stroju, dbałość o szczegóły artystyczne podczas występów, były niejednokrotnie docenione przez jurorów oraz szeroko opisywane przez media. 

Galeria